logo


“Relevant, Reliable & Actionable.“


Proč spolupracovat pravě s námi?


Rekrutace
 • Rekrutaci respondentů provádíme pomocí vlastní tazatelské sítě, všichni tazatelé jsou proškoleni a kontrolováni.
  • Pokrytí tazatelské sítě zahrnuje důležité oblasti ČR a tazatelská síť je neustále rozšiřována
 • Rekrutace je základ uspěšného projektu. Pokud nehovoříte se správnými respondenty, výsledky studie mohou být zavádějící. Proto reonis klade velký důraz právě na tuto oblast.
 • Velikost reonisu nám umožnuje každého respondenta několikrát prověřit před skupinou a tím eliminovat chybnou rekrutaci.
 • Další atribut, který napomáhá k výběru správných respondentů je rekrutace většího počtu tím získáváme možnost výběru.
 • Pokud si to studie nevyžaduje (standardní situace) – neumožnujeme rekrutaci přes internet
 • Vzhledem k naší výborné rekrutaci jsme oslovováni agenturami, které nejsou schopny zajistit kvalitní respondenty dle požadovaných kritérii.

 • Flexibilita
 • Osobní přístup ke klientovi
 • Maximální snaha o nalezení výzkumného řešení odpovídajícího potřebám zadavatele
 • Rychlá reakce na poptávky, změny v zadání apod.

 • Zkušenosti
 • Zkušenosti z vedení výzkumných projektů s různými cíly a zaměřením
 • Praktické zkušenosti a vhled do problematiky na straně klienta:
  • Research management
  • Brand/product management
  • Channel marketing
  • Marketingová komunikace
  • Trade marketing atd.
  Cena
 • Cenová nabídka pod úrovní konkurence • created by: martin.buric.eu 2007