logo


“Relevant, Reliable & Actionable.“


Kvantitativní výzkum

 • Nabízíme služby také v oblasti kvantitativního výzkumu
  • Sběr dat provádíme ve spolupráci se specializovanou kvantitativní agenturou
  • Poskytujeme nabídku ad-hoc i opakovaných kvantitativních šetření


  • Face to face
  • CATI
  • CAPI
  • Internetová šetření  created by: martin.buric.eu 2007


  Kvantitativní výzkum

 • Nabízíme služby také v oblasti kvantitativního výzkumu