logo


“Relevant, Reliable & Actionable.“


Kvalitativní výzkum

 • Kvalitativní výzkum představuje hlavní oblast specializace naší agentury
 • Všichni pracovníci mají rozsáhlé zkušenosti v této oblasti
 • Nabízíme komplexní servis:
  • Pomoc při definování problému a navržení nejvhodnější výzkumné metodiky
  • Přípravu moderačního scénáře včetně návrhu projektivních technik a dalších výzkumných nástrojů
  • Rekrutaci respondentů
  • Zkušeného moderátora
  • Vlastní, plně vybavené studio v Praze a externí studiové zázemí v jiných městech
  • Analýzu výsledků a závěrečnou zprávu/presentaci

  Metody sběru dat kvalitativního výzkumu

 • Nabízíme komplexní metody sběru dat kvalitativního výzkumu
  • Individuální hloubkové rozhovory
  • Párové hloubkové rozhovory
  • Triády
  • Mini-skupinové diskuse
  • Skupinové diskuse
  • Rozšířené skupinové diskuse zaměřené na řešení kreativních problémů
  • Brainstorming
  • Klinické studie
  • Specifické typy zúčastněného i nezúčastněného pozorování ( doprovázený nákup, mystery shopping, pozorování v domácnostech respondentů…)
 • Využíváme projektivní techniky přizpůsobené pro konkrétní typ výzkumu:
  • PPD před i po skupinách
  • Koláže (den značky/produktu)
  • Brand party, brand village
  • Personifikace
  • Bodová ohodnocení
  • Výstižnost image značky/produktu pomocí terče  created by: martin.buric.eu 2007


  Kvalitativní výzkum

 • Kvalitativní výzkum představuje hlavní oblast specializace naší agentury
 • Všichni pracovníci mají rozsáhlé zkušenosti v této oblasti
 • Nabízíme komplexní servis:
 • Metody sběru dat kvalitativního výzkumu

 • Nabízíme komplexní metody sběru dat kvalitativního výzkumu